Чи відрізняєте ви термін вуглецевої нейтральності від концепції нульового рівня викидів парникових газів - Net Zero? Що означають ці кліматичні терміни і чому це важливо

Чи відрізняєте ви термін вуглецевої нейтральності від концепції нульового рівня викидів парникових газів Net Zero? Що означають кліматичні терміни і чому це важливо

Надзвичайна кліматична ситуація у світі підняла питання екологічної сталості на порядок денний багатьох світових компаній, але зрозуміти, що стоїть за зеленими зобов'язаннями компанії, не завжди легко.

Підніміть руки, якщо ви в повній мірі розумієте різницю між вуглецевою нейтральністю та концепцією "Нульового рівня викидів парникових газів" (Net Zero). Світова кліматична криза вивела на обговорення цілий ряд нових термінів, призначених для опису "зелених" рішень та цілей – і не завжди легко розібратись у професійній лексиці, коли ми намагаємось вибрати екологічно сталі рішення.

В цьому матеріалі ми детально вивчимо деякі з головних кліматичних термінів і цільових показників стану навколишнього середовища та розглянемо життєво важливу роль зеленого і сталого будівництва у вирішенні проблеми надзвичайної кліматичної ситуації.

Термін екологічна сталість, як правило, стосується заходів, що вживаються для зменшення наслідків кліматичної кризи за допомогою скорочення шкідливих викидів.
Термін екологічна сталість, як правило, стосується заходів, що вживаються для зменшення наслідків кліматичної кризи за допомогою скорочення шкідливих викидів.

Що таке сталий розвиток?

Сталість та сталий розвиток - це широкі поняття, що часто визначаються як задоволення потреб поточних поколінь без погіршення здатності майбутніх поколінь також задовольнити свої потреби.

Але як пояснює Лука Де Джованетті, спеціаліст з питань сталості у Світовій раді компаній для сталого розвитку (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD), слід враховувати три окремі складові. "Сталість охоплює екологічні, соціальні та економічні міркування," каже він. "Це є дуже важливим для нас у Раді WBCSD, оскільки наша нова стратегія стосується того, як просувати заходи на теми кліматичних змін, екології та капіталу, а також участі на ринках капіталу."

Екологічна сталість переважно стосується заходів, що вживаються для зменшення наслідків кліматичної кризи. Мова йде про зміни глобальної температури, спричинені парниковими газами (переважно вуглекислим газом (CO₂), але також метаном, озоном і оксидом азоту поміж іншого, що виділяються в атмосферу та призводять до накопичування тепла від сонця). Багато компаній взяли на себе зобов'язання вжити заходів для зниження або компенсації їхніх викидів чи певним чином поєднати такі заходи. При цьому найпоширенішими цілями виступають вуглецева нейтральність та концепція нульового рівня викидів парникових газів - Net Zero.

Вуглецева нейтральність проти концепції нульового рівня викидів парникових газів - Net Zero

Де Джованетті стверджує, що важливим є, щоб люди розуміли, що між цими поняттями є значна відмінність. Вуглецева нейтральність означає намагання досягнути відсутності кінцевого вивільнення вуглецю в атмосферу, що включає в себе зниження викидів, але з наголосом на балансуванні будь-яких викидів за допомогою одночасного видалення еквівалентного об'єму вуглецю з атмосфери.

"У випадку вуглецевої нейтральності," пояснює він, "загальноприйнятий підхід полягає в тому, що ви компенсуєте ваші викиди шляхом придбання певного виду зниження викидів вуглецю в якомусь іншому місці." Ця ціль відома як "проведення взаємозаліку" та може бути досягнутою шляхом інвестування, наприклад, у відновлювальні джерела енергії або проекти відновлення лісових масивів, чи підтримки інших у питанні зниження їхніх викидів.

Як приклад можна назвати наше перше вуглецево-нейтральне рішення щодо обслуговування ліфтів KONE Care DX, що допомагає клієнтам досягати цілей щодо викидів.

Тим часом, ідея, закладена в концепції "Нульового рівня викидів парникових газів" (Net Zero), "полягає в тому, що ви робите все, що можливо, з метою реального зниження ваших власних викидів, і науково-обґрунтовані цілі (science-based targets, SBTs) визначають, що зниження повинне становити щонайменше 90-95% від загального об'єму ,” каже Де Джованетті.

Згідно концепції "Нульового рівня викидів парникових газів" (Net Zero), "проведення взаємозаліку" використовується лише для компенсації залишкових викидів. "У цьому випадку компанія може застосовувати процедуру видалення еквівалентного об'єму вуглецю з атмосфери для нейтралізації будь-яких обмежених викидів, які не можуть бути усунуті на даний момент. Це більш ефективний підхід до зменшення наслідків кліматичної кризи, оскільки він робить своїм пріоритетом недопущення негативних наслідків викидів вуглецю в атмосферу."

Одночасно з роботою над зменшенням викидів багато компаній також погодились компенсовувати викиди, які неможливо невідкладно зменшити. Це є рекомендацією Світової ради з питань зеленого будівництва (World Green Building Council). Також це є сферою, в якій компанія KONE може допомогти, пропонуючи енергоефективні рішення або вуглецево-нейтральне обслуговування.

KONE допомагає клієнтам досягати цілей щодо викидів вуглецю за допомогою рішень для зеленого будівництва та для збільшення строку служби обладнання.
KONE допомагає клієнтам досягати цілей щодо викидів вуглецю за допомогою рішень для зеленого будівництва та для збільшення строку служби обладнання.

Ілкка Гара, фінансовий директор KONE, каже, що "Постійне прагнення більше відповідати принципам сталого розвитку та зменшувати наш вплив на навколишнє середовище є однією з наших п'яти стратегічних цілей протягом більше ніж 14 років, тому це подорож, в якій ми перебуваємо вже тривалий час. Вимірювання викидів є звичною справою для нас, а в цьому випадку і постійне їх зменшення."

KONE має за ціль зниження на 40% викидів парникових газів, пов'язаних з матеріалами та упакуванням, а також використання енергії нашими замовленими продуктами протягом строку їхньої служби. Також ми доклали зусиль для скорочення на 50% викидів від наших власних операцій. Обидві цілі встановлені на 2030 рік і схвалені програмою науково-обґрунтованих цілей (Science Based Targets initiative).

Крім того, KONE пообіцяла досягти вуглецево-нейтрального виробництва до 2030 року, а виробничі підрозділи мають намір досягти мети в 2024 році.

"Все це робиться спільно з постачальниками, партнерами і клієнтами компанії KONE."

"Ми ще не там, де маємо бути, — каже Хара. — Але я вважаю, що важливіша порада — зробити крок вперед і просто спонукати всіх, як компанії, так і людей, рухатися"

Гара каже, що для компанії KONE сталий розвиток також є джерелом інновацій, оскільки компанія створює унікальну вартість шляхом співпраці зі своїми клієнтами і партнерами та використання результатів аналітичної обробки даних, що допомагає робити можливим будівництво вуглецево-нейтральних будівель або будівель з нульовим споживанням первинної енергії.

Як розпізнати надійну зелену обіцянку?

Хоча досягнення цілей щодо вуглецевої нейтральності або Net Zero вимагатиме радикальних довгострокових змін, також потрібні швидкі дії, які в ідеалі вимірюються за допомогою зовнішньої перевірки.

"Тлумачення екологічної термінології, а також показників, може бути ,- визнає Гара. -Одним із зручних способів є перевірка зобов’язань компанії та, головне, того, хто їх перевірив. Наприклад, KONE є лідером у галузі, встановивши амбітні плани. Цільові показники скорочення викидів парникових газів не лише в нашій власній діяльності (відомі як Scope 1 або 2), але й на замовлення продукції (Scope 3) до 2030 року, підтверджені ініціативою Science Based Targets»"

Де Джованетті погоджується, що для того, щоб екологічне зобов’язання мало реальну вагу, задіяні фірми спершу повинні узгодити відносини з надійною організацією, яка встановлює такі зобов’язання або стандарти на основі того, що вказує наука.

"Хорошим прикладом змістовного зобов'язання є програма науково-обґрунтованих цілей (Science Based Targets initiative)," каже Де Джованетті. "Наприклад, ви узгоджуєте ваше зменшення викидів вуглецю з тим підходом, який згідно з науковим підходом та звітом Міжурядової групи експертів з питань боротьби зі зміною клімату (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) є необхідним для досягнення максимального ліміту нагрівання атмосфери на рівні 1,5 градуса Цельсію, відповідно до положень Паризької угоди 2015 року."

"Але компанії тоді також повинні переконатись, що їхні зусилля оцінюються та звітуються у прозорий спосіб. Наступний крок, звичайно, полягає в тому, щоб продемонструвати, що певний процес реально відбувається."

Будівлі представляють собою 40% викидів вуглецю, пов'язаних з енергією, тому вони можуть становити 40% рішення.
Будівлі представляють собою 40% викидів вуглецю, пов'язаних з енергією, тому вони можуть становити 40% рішення.

Важливість зеленого будівництва та зеленої модернізації

Як і слід було очікувати, поняття "зелене будівництво" має багато визначень, але Де Джованетті, чия робота зосереджується на просуванні сталого розвитку в антропогенному середовищі на системному рівні, каже, що часто найчастіше робиться посилання на визначення Світової ради з питань зеленого будівництва (World Green Building Council). Воно стверджує, що зелене будівництво є таким, що "у своєму дизайні, побудові або експлуатації зменшує або усуває негативний вплив та може створити позитивний вплив на наш клімат і навколишнє природне середовище."

"Ми повинні пам'ятати, що будівництво є причиною до 40% викидів вуглецю в атмосферу," каже Де Джованетті. "Тому це означає, що воно також становити до 40% рішення проблеми викидів ."

Він звертає увагу, що енергоефективність відіграє ключову роль у зниженні викидів вуглецю, оскільки "чим менше енергії ми споживаємо, тим краще."

Не лише нові будівлі мають серйозно враховувати проблему сталого розвитку – компанія KONE також є дуже активною у сфері модернізації старих будівель, щоб зробити їх ефективнішими.

"У Європі, — зазначає Хара, — до 2050 року 85–95% будівель, які існують сьогодні, все ще стоятимуть. Отже, щоб зробити їх більш екологічно стійкими, вам потрібно їх модернізувати, а однією зі складових цього є забезпечення пасажиропотоку людей, що може допомогти як задовольняти поточні потреби, так і мати можливість змінюватись, по мірі того, як змінюватимуться потреби користувачів будівель в майбутньому."

Поділитися сторінкою

Файли cookie

Ми використовуємо файли cookie, щоб оптимізувати функціональність сайту та забезпечити вам найкращий досвід під час перегляду нашого сайту. Якщо ви згодні з цим і приймаєте всі файли cookie, просто натисніть кнопку «Прийняти».

Ви також можете переглянути нашу privacy statement.