СЛОВНИК

Коли ми говоримо про ліфти, ескалатори й пасажирські конвейери для будівель, інколи доводиться використовувати технічні терміни та акроніми. Саме тому ми підготували зручний словник, щоб допомогти вам усе зрозуміти. Натисніть на слово або фразу, щоб переглянути пояснення кожного компоненту ліфта, ескалатора або траволатора.

Словник

 • Конфігурація підвісних канатів, за якої кабіна й канат рухаються з однаковою швидкістю.

 • Конфігурація підвісних канатів, за якої кабіна рухається вдвічі повільніше, ніж канат.

 • Джерело електричного живлення, яке забезпечує трифазний змінний струм.

 • Пристрій або система, які контролюють доступ до ліфта чи будівлі.

 • Двері зі сторони головного входу. Див. також інформацію про двері С.

 • Система, яка відкриває двері кабіни ще до її повної зупинки на площадці. Двері починають відчинятися, коли кабіна ліфта входить у зону дверей, а швидкість знижується до обмеження, встановленого правилами техніки безпеки.

 • Серія автоматичних дверей для ліфтів на основі взаємозамінних компонентів. Підходять для більшості галузей застосування ліфтів.

 • Шум, який поширюється повітрям. У ліфтах зазвичай створюється механізмом, канатами, станцією керування, дверима, направляючими черевиками й іншими вібруючими частинами.

 • Дзвоник, який використовується для привернення уваги й заклику допомогти. Спрацьовує після натискання кнопки в кабіні. Дзвоник може знаходитися в шахті ліфта, на певних площадках або на даху кабіни.

 • Кнопка для активації аварійного дзвінка. У разі використання системи віддаленого нагляду також активує голосовий зв’язок. Основна кнопка знаходиться в кабіні, а додаткові – на даху кабіни та під нею.

 • Тривалість натискання кнопки аварійного дзвінка до реєстрації сигналу.

 • Сигнал, який створюється після натискання кнопки аварійного дзвінка.

 • Поверх, на якому спрацьовує сповіщувач ліфта.

 • Ізоляційний елемент для зниження рівня шуму. Використовується, зокрема, у кабінах, панелях дверей і станціях керування.

 • Захисна система, яка запобігає неконтрольованому руху кабіни під час підйому.

 • Електричний двигун, швидкість обертання якого не залежить від частоти поданого струму. Різниця між частотою та швидкістю обертання називається фазовим зсувом. Фазовий зсув створює обертальний момент двигуна.

 • Двері кабіни, які відчиняються й зачиняються автоматично.

 • Двері, які відчиняються й зачиняються автоматично.

 • Область кабіни, виміряна на висоті 1 м над рівнем підлоги (без урахування поручнів) і доступна для пасажирів або вантажів під час роботи ліфта. Крім того, ураховується будь-яка доступна область біля входу за зачиненими дверима.

 • Ситуація, у якій вага вантажу в кабіні ліфта складає 30–50% від номінального навантаження (залежно від принципів визначення параметрів), а вага противаги й кабіни однакова.

 • Відсоткова частка номінального навантаження ліфта, за якої кабіна й противага збалансовані.

 • Маса противаги, яка зберігає енергію, урівноважуючи всю або частину маси кабіни, канатів і номінального навантаження.

 • Захисна огорожа на даху кабіни, яка запобігає падінню в шахту ліфта.

 • Спеціальний різновид дверей, здатних виконувати до 200 000 циклів на рік. Див. також інформацію про двері для середнього й високого навантаження.

 • Додатковий пристрій, який дає змогу перемістити кабіну зі збалансованим навантаженням до найближчого поверху.

 • Сталева або чавунна платформа, на якій розміщується механізм.

 • Пристрій, здатний приймати одне з двох стабільних положень. Він залишатиметься в цьому положенні, доки не спрацює тригер. Після цього перемикач змінить положення й очікуватиме іншого тригера. Див. також інформацію про моностабільний перемикач.

 • Механічний захисний пристрій, який блокує кабіну під час встановлення й обслуговування.

 • Сталевий стержень (наприклад, блокуючого пристрою), який вставляється в отвір запірної пластини та блокує кабіну.

 • Сталева пластина з отворами в блокуючому пристрої. В отвори вставляються запірні штифти.

 • Вертикальний проміжок між дном шахти та найнижчою структурною або механічною частиною, обладнанням чи пристроєм, установленими під платформою кабіни ліфта, за винятком направляючих черевиків або роликів, запобіжних засобів, фартухів платформи й захисної огорожі під час розміщення кабіни на повністю стиснутих буферах. Див. також інформацію про зону безпеки.

 • Найнижчий поверх будівлі.

 • Площадка на найнижчому поверсі будівлі, яку обслуговує ліфт.

 • Електромеханічний пристрій, який фіксує ліфт, коли кабіна не рухається, а підйомний механізм знеструмлено. За певного типу керування гальмо також зупиняє кабіну, якщо на підйомному механізмі вимикається живлення.

 • Вертикальна сила, яка зупиняє кабіну в результаті спрацювання запобіжних засобів. Див. також інформацію про силу затискання.

 • Пластина під кабіною, дотична до буфера.

 • Просідання будівлі в результаті сповзання в ґрунт або усадки бетону.

 • Персонал і обладнання для нагляду за технічними системами будівлі (кліматизацією, опаленням, ліфтами, контролем доступу тощо).

 • Дозволені відхилення від номінальних розмірів шахти ліфта, ями, машинного відділення, проміжків тощо.

 • Функції, включені в базову комплектацію виробу.

 • Функція, за допомогою якої ліфт ігноруватиме виклики з площадок, якщо кабіну перевантажено. Зазвичай ці межі складають 60–80% від номінального навантаження.

 • Місце отримання аварійних сигналів та екстрених викликів. Інформацію опрацьовують люди й комп’ютери.

 • Мережа контролерів. Системи шин, які об’єднують інтелектуальне автоматичне обладнання в однорангову мережу. Яскраві приклади застосування такої мережі – це системи шин в автотранспорті та для синхронізації електричних двигунів.

 • Область, яка включає підлогу кабіни й зону порога, і залежить від номінального навантаження та кількості пасажирів з урахуванням правил техніки безпеки.

 • Пристрій, який зупиняє кабіну (шляхом збереження або поглинання й розсіювання кінетичної енергії) під час її опускання нижче нормального рівня ходу.

 • Пристрій, який виконує дві пов’язані та взаємозалежні функції: (1) електрично унеможливлює роботу підйомного механізму до повного закриття дверей кабіни; (2) механічно унеможливлює відкриття дверей кабіни зсередини до її входу в зону дверей і самостійної або примусової зупинки.

 • Освітлення кабіни ліфта, яке працює за допомогою батарей і використовується під час перебоїв в електропостачанні.

 • Направляючі рейки, які забезпечують рівний рух кабіни в шахті ліфта.

 • Усі видимі елементи всередині кабіни ліфта.

 • Освітлення інтер’єру кабіни.

 • Функція, яка унеможливлює використання ліфта в разі припинення подачі напруги.

 • Фактична завантаженість кабіни ліфта (пасажирами й вантажами). Див. також інформацію про номінальне навантаження.

 • Користувацький інтерфейс для пасажирів усередині кабіни ліфта. Включає кнопки виклику кабіни, аварійного дзвінка, відкриття дверей тощо.

 • Набір пристроїв, які виявляють перенавантаження кабіни ліфта та інформують про це пасажирів. Викликає спрацьовування індикатора перевантаження кабіни.

 • Механічний пристрій, який зазвичай встановлюється на кабіні й унеможливлює рух ліфта, коли кабіна знаходиться в спокої, а на підйомному механізмі немає живлення.

 • Елементи конструкції кабіни за виключенням окремих (не вбудованих) частин інтер’єру.

 • Внутрішня відстань від передньої до задньої частини кабіни без урахування декоративних елементів.

 • Внутрішня відстань від пустої підлоги до найнижчої частини даху кабіни.

 • Внутрішня відстань між стінками кабіни без урахування декоративних елементів.

 • Нижній горизонтальний елемент входу в кабіну ліфта.

 • Несуча рама кабіни ліфта, до якої кріпляться направляючі башмаки, запобіжний механізм, тягові канати й гідравлічний циліндр.

 • Пристрій або група пристроїв, що в заздалегідь визначений спосіб контролюють роботу механізмів, до яких їх було підключено. Контролер ліфта виконує функції тяги й керування.

 • Заздалегідь зібрані базові компоненти ліфта, а саме: системи підйому, тяги й керування, кабіна, базова система дверей та обладнання для захисту пасажирів. Додаткові пристосування й декоративні елементи (зокрема сигналізація) не вказуються.

 • Різновиди заздалегідь зібраних ліфтів базової конфігурації, які разом утворюють сімейство продуктів.

 • Компонент, який забезпечує зчеплення між канатоведучим шківом і підвісними канатами. Противага складається з кількох вантажів для збалансування ваги кабіни й частини вантажу в ній (часто до 50% номінального навантаження).

 • Область переміщення противаги в шахті ліфта, ізольована екранами противаги.

 • Заздалегідь визначений спосіб роботи ліфта в різних ситуаціях. Зокрема, є такі режими роботи: нормальний режим, перевірка й налаштування.

 • Технічний засіб для канатних ліфтів, який забезпечує енергією підйомний двигун і регулює його швидкість. У гідравлічних ліфтах система тяги керує роботою насоса й клапанів.

 • Кабіна ліфта з двома входами.

 • Додаткові конструкційні та функціональні властивості, які захищають пасажирів і ліфт від ушкоджень, спричинених землетрусом.

 • Частина ліфта для перевезення пасажирів та/або вантажів.

 • Пристрої, які опрацьовують виклики й виконують команди пасажирів.

 • Група ліфтів складається з двох і більше ліфтів, які використовують спільні кнопки виклику на площадках і керуються одним груповим контролером. Див. також інформацію про ряд ліфтів.

 • Простір, у якому переміщуються кабіна ліфта й противага (за наявності). Цей простір зазвичай обмежується дном ями, стінами та стелею шахти.

 • Миттєва швидкість кабіни ліфта в шахті. Слід розрізняти миттєву й номінальну швидкості.

 • Аварійна система, яка встановлюється у всіх кабінах і складається із дзвоника, кнопки в кабіні та джерела безперебійного живлення, зазвичай батареї.

 • Конфігурація, відповідно до якої один із ліфтів вилучається із загальної групи ліфтів і використовується виключно для потреб пожежників.

 • Двері на площадці, які повністю не закривають усю ширину шахти ліфта. Див. також інформацію про двері з вузькою рамою та передні двері.

 • Двері на площадці, які повністю закривають усю ширину отвору шахти ліфта.

 • Ліфт, обладнаний для перевезення вантажів, автонавантажувачів тощо.

 • Ліфт, який здебільшого використовується для перевезення вантажів у супроводі людей.

 • Сталеві секції з гладкою направляючою поверхнею. Зазвичай вони виготовляються шляхом механічної обробки, холодного прокату або роликового формування, і мають Т-подібну форму. Направляючі рейки встановлюються в шахті ліфта й забезпечують рівний рух кабіни та противаги.

 • Опорний засіб для рук у кабіні ліфта.

 • Частина шахти ліфта між підлогою останнього поверху (з урахуванням покриття) і стелею шахти.

 • Обладнання, необхідне для переміщення кабіни ліфта й противаги. Визначена комбінація обладнання, необхідна для діапазону навантажень, номінальних швидкостей, прискорення й висоти переміщення.

 • Тимчасова ліфтова система з рухомим машинним відділенням. Дає змогу використовувати повністю функціонуючийліфт ще на етапі будівництва. Машинне відділення розміщується на тих самих направляючих рейках, що й кабіна ліфта, і кріпиться до будівлі за допомогою висувних стержнів. У міру того, як висота будівлі збільшується, направляючі рейки подовжуються, а рухоме машинне відділення піднімається вгору для обслуговування нових поверхів.

 • Конструкція осьового синхронного двигуна KONE з використанням магнітів у роторі.

 • Область на поверсі перед дверима ліфта.

 • Двері в отворі шахти ліфта. Надає безпечний доступ до кабіни ліфта.

 • Конструкція, яка включає двері на площадці й будь-які інші архітектурні елементи, пов’язані з входом у шахту ліфта.

 • Місце, де знаходиться лебідка й деякі інші компоненти систем електрифікації й керування. Зазвичай розміщується над шахтою ліфта.

 • Контактор, який перемикає живлення підйомного двигуна, якщо: (1) виникає необхідність запустити кабіну ліфта; (2) замикається запобіжний електричний ланцюг.

 • Поверх, на якому розміщується головний вхід у будівлю.

 • Пристрої, які забезпечують подачу живлення до ліфта. Те саме, що й електрична мережа.

 • Частина системи керування ліфтом, яка включає користувацький інтерфейс для обслуговуючого персоналу, перемикачі, запобіжники й важіль відпускання гальма.

 • Встановлений режим експлуатації, який відповідає середній категорії продуктивності. Див. також інформацію про режими середньої та високої продуктивності.

 • Система, яка використовується разом з автоматичними дверима. Видає попереджувальний сигнал і зачиняє двері зі зниженими швидкістю й зусиллям. Система активується, якщо двері залишаються відчиненими довше передбаченого часу.

 • Перемикач, який приводиться в дію ключем. Використовується для виводу ліфта з нормального режиму експлуатації.

 • Пристрій, який зупиняє ліфт в разі досягнення визначеної швидкості, а також, за потреби, активує запобіжний механізм.

 • Функція для одного ліфта або групи. Забезпечує повернення ліфта на заздалегідь визначену площадку після обробки викликів кабіни з усіх поверхів і отримання відповідного сигналу.

 • Велика група функцій і питань, пов’язаних зі зручністю використання ліфта пасажирами під час поїздки. Наприклад, сюди входять декоративні елементи, сигналізація, зручність входу й виходу, час очікування, комфортабельність поїздки тощо.

 • Ліфт, основним призначенням якого є перевезення пасажирів.

 • Частина шахти ліфта між її дном і порогом найнижчої площадки.

 • Метод, який дає змогу: а) перевірити дотримання вимог під час побудови шахти ліфта; б) визначити правильне розміщення компонентів.

 • Визначає співвідношення між реальною та повною потужністю. Коефіцієнт потужності контуру розраховується за формулою pf = P (кВТ) / S (кВт).

 • Навантаження, на яке розраховано обладнання. Див. також інформацію про вантажопідйомність кабіни.

 • Система аварійної сигналізації, яка працює в дистанційному режимі.

 • Комфортабельність поїздки в ліфті залежить від рівня шуму, вертикальної вібрації, бокового похитування, наявності ривків під час руху, величини прискорення й уповільнення.

 • Механічний захисний пристрій, який кріпиться до рами кабіни, а в деяких випадках і до противаги. Якщо швидкість руху ліфта перевищує визначений показник, пристрій зупиняє й утримує кабіну або противагу за допомогою затискачів направляючих рейок. Пристрій активується обмежувачем швидкості.

 • Сталева пластина, встановлена на стіні шахти під і над дверима для зменшення відстані між порогом дверей кабіни та стіною шахти.

 • Декоративний і захисний елемент у нижній частині стіни кабіни.

 • Навантаження, яке включає вагу кабіни та каркасу, елементів інтер’єру, дверей, усіх додаткових пристосувань, а також величину номінального навантаження. Кінцеве навантаження не включає ваги підвісних канатів, компенсуючих канатів або ланцюгів, компенсуючого канатного пристрою, підвісного кабелю або противаги.

 • Канати, на яких підвішені кабіна ліфта й противага. Слід розрізняти підвісні й підйомні канати.

 • Режим роботи ліфта, у якому він переміщується вниз, доки не досягне вповільнюючого або синхронізуючого перемикача.

 • Список даних, який визначає сімейство ліфтів у монтажних документах.

 • Заздалегідь визначений набір основних компонентів, з яких складається ліфт базової конфігурації.

 • Верхній або нижній поверхи, які обслуговуються ліфтом.

 • Кабіна ліфта з кількома входами.

 • Ліфт із двома входами на протилежних сторонах шахти.

 • Тест безпеки, метою якого є перевірка сили тертя між підвісними канатами й канатоведучим шківом.

 • Група з трьох ліфтів.

 • Система двостороннього голосового зв’язку між ліфтом і сервісним центром KONE.

Файли cookie

Ми використовуємо файли cookie, щоб оптимізувати функціональність сайту та забезпечити вам найкращий досвід під час перегляду нашого сайту. Якщо ви згодні з цим і приймаєте всі файли cookie, просто натисніть кнопку «Прийняти».

Ви також можете переглянути нашу privacy statement.